Quick Scan..

Doe de ┬┤Quick Scan┬┤ ....


Doe de Quick scan en laat mij voor u het volgende analyseren: uw business strategie, uw internetmarketing (SEO), uw organisatie, uw kritische succesfactoren, uw prijsbeleid, uw kostprijzen, uw resultaatmeting (MIS), etc. Na ontvangst van de door mij gewenste informatie zal ik u mijn rapportage sturen. Deze laatste kunnen we daarna kosteloos gezamenlijk verder bespreken. 

Welke informatie heb ik nodig ?

 • Balans laatste 3 jaar ; 
 • Verlies- en Winstrekeningen per maand of kwartaal dit jaar; 
 • Verlies- en Winstrekeningen afgelopen 2 jaar ;
 • Uw website (s);
 • Managementinforarmatie voor zover aanwezig (dit jaar) ; 
 • Budgetten voor zover aanwezig (dit jaar)
 • Meer informatie op aanvraag (bv. marktinformatie, orderboek, kostprijzen, calculaties offertes, offertes ) 

        

               Welke informatie u van mijn zijde mag verwachten ? *

 • Advies t.a.v. uw strategie, marketing en bedrijfsplan in het algemeen;
 • Advies t.a.v. uw internetmarketing (SEO);
 • Advies t.a.v. bestaande prijsbeleid, kostprijzen en calculaties;
 • Advies t.a.v. budgettering en prognoses; 
 • Advies t.a.v. uw boekhoudsysteem (grootboek) en managementinformatie;
 • Advies t.a.v. uw cashmanagement;
 • Plan van aktie (focus) om van A naar B te komen..

             * voor zo ver beschikbaar.

ArdCon

Whatsapp: +31 (0)641128169 - info@ardcon.eu